SON KULLANICI FARKINDALIĞI ÇÖZÜMLERİ

Ne kadar güçlü önlemler alınsa da güvenlikte en zayıf halkayı insan oluşturur.

Ne kadar güçlü önlemler alınsa da güvenlikte en zayıf halkayı insan oluşturur.

Bunun için;

Kullanıcıların güvenlik önlemlerinin gerekliliği konusunda eğitilmesi ve bunun sürekli kılınması, güvenlik seviyesinin arttırılmasına ciddi katkı sağlayacaktır. Teknik altyapıda alacağınız pek çok önlem, çalışanların uygun kullanım kurallarını benimsememesi nedeniyle etkinliğini yitirebilir. Oysa çalışanların gündelik çalışma alışkanlıklarında yapılacak küçük değişiklikler, iş süreçlerine eklenebilecek bazı ayrıntılar kurumsal güvenlik seviyesinin arttırılmasına büyük katkı sağlayabilir. Bunun yanı sıra, güvenlik standartlarına (ISO 27001, PCI DSS, COBIT, ITIL, SOME, vs.) uyum sağlamaya çalışan tüm şirket ve kurumların belirlenen aralıklarla kullanıcı farkındalık programları düzenlenmesi gerekmektedir.  Bu nedenle kurumların konuyu sürekli gündemde tutmasına yönelik çözümlere ihtiyacı vardır. 

Son kullanıcı farkındalığı çözümleri ve eğitim programları ile oltalama saldırısı simülasyonları yaparak mevcut güvenlik seviyesini ölçmek, tespit edilen eksikliklere göre eğitimler sağlamak, mevcut durumu ve gelişmeyi takip ederek yeni kampanyalar düzenlemek ve konuyu sürekli gündemde tutmak mümkün hale gelir.